Tramitació de sol·licituds de beques d'intercanvi

Enquestes PEGASUS 2018

Descriptor 89

2018
Mitjana

6,78

0.09
2018
% Satisfacció

88,11 %

2.2
Mitjana i % de satisfacció
Mitjana Descriptor vs UPV
Satisfacció Descriptor vs UPV
Atributs
Atribut Mitjana Percentil % Satisfacció % Insatisfacció
Satisfacció general 6,78 7 88,11 % 11,89 %
Informació rebuda 6,62 5 84,39 % 15,61 %
Senzillesa dels mecanismes 6,30 7 82,50 % 17,50 %
Adequació dels terminis 6,55 10 84,19 % 15,81 %
Tracte rebut 7,33 6 87,05 % 12,95 %
Professionalitat 7,28 4 88,48 % 11,52 %
Mitjana
Percentil (de la mitjana)
% Satisfacció
Satisfacció general per col·lectius
Nombre de respostes

557

ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD TOTAL
336 221

557

% Ús
ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
11,54 % 100,00 %
Mitjana
Atribut Mitjana Percentil ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 6,78 7 6,71 7,62
Informació rebuda 6,62 5 6,54 7,64
Senzillesa dels mecanismes 6,30 7 6,26 6,71
Adequació dels terminis 6,55 10 6,52 6,93
Tracte rebut 7,33 6 7,26 8,17
Professionalitat 7,28 4 7,24 7,74
Satisfacció
Atribut % Satisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 88,11 % 87,77 % 92,31 %
Informació rebuda 84,39 % 83,52 % 95,02 %
Senzillesa dels mecanismes 82,50 % 82,22 % 85,97 %
Adequació dels terminis 84,19 % 84,01 % 86,43 %
Tracte rebut 87,05 % 86,69 % 91,36 %
Professionalitat 88,48 % 88,47 % 88,64 %
Insatisfacció
Atribut % Insatisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 11,89 % 12,23 % 7,69 %
Informació rebuda 15,61 % 16,48 % 4,98 %
Senzillesa dels mecanismes 17,50 % 17,78 % 14,03 %
Adequació dels terminis 15,81 % 15,99 % 13,57 %
Tracte rebut 12,95 % 13,31 % 8,64 %
Professionalitat 11,52 % 11,53 % 11,36 %