Gestió del POD per part del Servei d'Avaluació, Planificació i Qualitat (SEPQ)

Enquestes PEGASUS 2019

Descriptor 559

2019
Mitjana

8,36

0.36
2019
% Satisfacció

98,30 %

4.4
Mitjana i % de satisfacció
Mitjana Descriptor vs UPV
Satisfacció Descriptor vs UPV
Atributs
Atribut Mitjana Percentil % Satisfacció % Insatisfacció
Satisfacció general 8,36 40 98,30 % 1,70 %
Informació rebuda 8,13 44 94,44 % 5,56 %
Senzillesa dels mecanismes 8,11 44 92,83 % 7,17 %
Adequació dels terminis 8,18 42 94,86 % 5,14 %
Tracte rebut 9,14 57 97,89 % 2,11 %
Professionalitat 9,24 62 100,00 % 0,00 %
Mitjana
Percentil (de la mitjana)
% Satisfacció
Satisfacció general per col·lectius
Nombre de respostes

52

ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD TOTAL
1 19 21 11

52

% Ús
ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
10,00 % 26,03 % 20,19 % 91,67 %
Mitjana
Atribut Mitjana Percentil ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 8,36 40 2,50 8,55 8,81 7,27
Informació rebuda 8,13 44 7,50 8,29 8,57 6,59
Senzillesa dels mecanismes 8,11 44 2,50 8,61 8,33 6,82
Adequació dels terminis 8,18 42 0,00 8,61 8,69 6,59
Tracte rebut 9,14 57 5,00 8,95 9,58 8,86
Professionalitat 9,24 62 5,00 9,08 9,61 9,09
Satisfacció
Atribut % Satisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 98,30 % 0,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Informació rebuda 94,44 % 100,00 % 94,74 % 95,24 % 90,91 %
Senzillesa dels mecanismes 92,83 % 0,00 % 100,00 % 90,48 % 90,91 %
Adequació dels terminis 94,86 % 0,00 % 100,00 % 95,24 % 90,91 %
Tracte rebut 97,89 % 100,00 % 94,74 % 100,00 % 100,00 %
Professionalitat 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Insatisfacció
Atribut % Insatisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 1,70 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Informació rebuda 5,56 % 0,00 % 5,26 % 4,76 % 9,09 %
Senzillesa dels mecanismes 7,17 % 100,00 % 0,00 % 9,52 % 9,09 %
Adequació dels terminis 5,14 % 100,00 % 0,00 % 4,76 % 9,09 %
Tracte rebut 2,11 % 0,00 % 5,26 % 0,00 % 0,00 %
Professionalitat 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %