Assessorament, preparació de mostres i posada a punt d'equips al Servei de Microscòpia Electrònica

Enquestes PEGASUS 2019

Descriptor 74

2019
Mitjana

8,92

0.30
2019
% Satisfacció

95,34 %

-1.3
Mitjana i % de satisfacció
Mitjana Descriptor vs UPV
Satisfacció Descriptor vs UPV
Atributs
Atribut Mitjana Percentil % Satisfacció % Insatisfacció
Satisfacció general 8,92 93 95,34 % 4,66 %
Informació rebuda 8,91 97 94,83 % 5,17 %
Senzillesa dels mecanismes 8,80 96 94,85 % 5,15 %
Adequació dels terminis 8,37 81 92,88 % 7,12 %
Tracte rebut 9,30 90 100,00 % 0,00 %
Professionalitat 9,41 95 100,00 % 0,00 %
Mitjana
Percentil (de la mitjana)
% Satisfacció
Satisfacció general per col·lectius
Nombre de respostes

119

ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD TOTAL
12 21 22 64

119

% Ús
ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
11,03 % 2,32 % 3,25 % 100,00 %
Mitjana
Atribut Mitjana Percentil ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 8,92 93 8,44 9,04 9,67 9,38
Informació rebuda 8,91 97 8,68 9,22 9,02 9,17
Senzillesa dels mecanismes 8,80 96 8,22 9,52 9,34 9,33
Adequació dels terminis 8,37 81 8,07 9,52 9,23 8,21
Tracte rebut 9,30 90 8,91 9,80 9,56 9,69
Professionalitat 9,41 95 9,15 9,80 9,67 9,61
Satisfacció
Atribut % Satisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 95,34 % 90,52 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Informació rebuda 94,83 % 90,52 % 100,00 % 95,65 % 100,00 %
Senzillesa dels mecanismes 94,85 % 89,53 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Adequació dels terminis 92,88 % 89,53 % 100,00 % 95,60 % 95,24 %
Tracte rebut 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Professionalitat 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Insatisfacció
Atribut % Insatisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 4,66 % 9,48 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Informació rebuda 5,17 % 9,48 % 0,00 % 4,35 % 0,00 %
Senzillesa dels mecanismes 5,15 % 10,47 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Adequació dels terminis 7,12 % 10,47 % 0,00 % 4,40 % 4,76 %
Tracte rebut 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Professionalitat 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %