Gestió de programes de qualitat relacionats amb els títols oficials, per part del Servei d'Avaluació, Planificació i Qualitat (SEPQ)

Enquestes PEGASUS 2019

Descriptor 552

2019
Mitjana

8,41

-0.28
2019
% Satisfacció

100,00 %

2.3
Mitjana i % de satisfacció
Mitjana Descriptor vs UPV
Satisfacció Descriptor vs UPV
Atributs
Atribut Mitjana Percentil % Satisfacció % Insatisfacció
Satisfacció general 8,41 42 100,00 % 0,00 %
Informació rebuda 8,22 46 91,81 % 8,19 %
Senzillesa dels mecanismes 7,99 42 97,08 % 2,92 %
Adequació dels terminis 8,52 51 97,27 % 2,73 %
Tracte rebut 8,94 46 97,27 % 2,73 %
Professionalitat 8,66 33 94,53 % 5,47 %
Mitjana
Percentil (de la mitjana)
% Satisfacció
Satisfacció general per col·lectius
Nombre de respostes

36

ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD TOTAL
1 16 15 4

36

% Ús
ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
10,00 % 21,92 % 14,42 % 11,76 %
Mitjana
Atribut Mitjana Percentil ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 8,41 42 10,00 8,44 8,17 8,75
Informació rebuda 8,22 46 10,00 8,67 7,67 8,13
Senzillesa dels mecanismes 7,99 42 10,00 8,33 7,67 7,50
Adequació dels terminis 8,52 51 10,00 8,44 8,67 8,13
Tracte rebut 8,94 46 10,00 8,91 8,75 9,38
Professionalitat 8,66 33 10,00 8,28 8,75 9,38
Satisfacció
Atribut % Satisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Informació rebuda 91,81 % 100,00 % 93,33 % 86,67 % 100,00 %
Senzillesa dels mecanismes 97,08 % 100,00 % 93,33 % 100,00 % 100,00 %
Adequació dels terminis 97,27 % 100,00 % 93,75 % 100,00 % 100,00 %
Tracte rebut 97,27 % 100,00 % 93,75 % 100,00 % 100,00 %
Professionalitat 94,53 % 100,00 % 87,50 % 100,00 % 100,00 %
Insatisfacció
Atribut % Insatisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Informació rebuda 8,19 % 0,00 % 6,67 % 13,33 % 0,00 %
Senzillesa dels mecanismes 2,92 % 0,00 % 6,67 % 0,00 % 0,00 %
Adequació dels terminis 2,73 % 0,00 % 6,25 % 0,00 % 0,00 %
Tracte rebut 2,73 % 0,00 % 6,25 % 0,00 % 0,00 %
Professionalitat 5,47 % 0,00 % 12,50 % 0,00 % 0,00 %