Accions de promoció orientades a futurs alumnes a través de l'Àrea de Comunicació

Enquestes PEGASUS 2019

Descriptor 501

2019
Mitjana

8,61

1.1
2019
% Satisfacció

94,32 %

8.3
Mitjana i % de satisfacció
Mitjana Descriptor vs UPV
Satisfacció Descriptor vs UPV
Atributs
Atribut Mitjana Percentil % Satisfacció % Insatisfacció
Satisfacció general 8,61 51 94,32 % 5,68 %
Informació rebuda 8,48 60 94,32 % 5,68 %
Senzillesa dels mecanismes 8,58 62 96,87 % 3,13 %
Adequació dels terminis 8,54 53 97,16 % 2,84 %
Tracte rebut 8,81 42 97,16 % 2,84 %
Professionalitat 8,75 42 97,16 % 2,84 %
Mitjana
Percentil (de la mitjana)
% Satisfacció
Satisfacció general per col·lectius
Nombre de respostes

36

ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD TOTAL
4 32

36

% Ús
ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
40,00 % 43,84 %
Mitjana
Atribut Mitjana Percentil ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 8,61 51 8,75 8,59
Informació rebuda 8,48 60 8,13 8,52
Senzillesa dels mecanismes 8,58 62 8,13 8,62
Adequació dels terminis 8,54 53 8,75 8,52
Tracte rebut 8,81 42 9,38 8,75
Professionalitat 8,75 42 8,75 8,75
Satisfacció
Atribut % Satisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 94,32 % 100,00 % 93,75 %
Informació rebuda 94,32 % 100,00 % 93,75 %
Senzillesa dels mecanismes 96,87 % 100,00 % 96,55 %
Adequació dels terminis 97,16 % 100,00 % 96,88 %
Tracte rebut 97,16 % 100,00 % 96,88 %
Professionalitat 97,16 % 100,00 % 96,88 %
Insatisfacció
Atribut % Insatisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 5,68 % 0,00 % 6,25 %
Informació rebuda 5,68 % 0,00 % 6,25 %
Senzillesa dels mecanismes 3,13 % 0,00 % 3,45 %
Adequació dels terminis 2,84 % 0,00 % 3,12 %
Tracte rebut 2,84 % 0,00 % 3,12 %
Professionalitat 2,84 % 0,00 % 3,12 %