Elaboració i difusió pel SIE de la informació del procés d'inserció laboral dels graduats UPV

Enquestes PEGASUS 2018

Descriptor 523

2018
Mitjana

8,34

0.32
2018
% Satisfacció

87,17 %

-5.3
Mitjana i % de satisfacció
Mitjana Descriptor vs UPV
Satisfacció Descriptor vs UPV
Atributs
Atribut Mitjana Percentil % Satisfacció % Insatisfacció
Satisfacció general 8,34 55 87,17 % 12,83 %
Informació rebuda 8,24 57 87,17 % 12,83 %
Senzillesa dels mecanismes 8,06 53 85,69 % 14,31 %
Adequació dels terminis 8,02 44 89,66 % 10,34 %
Tracte rebut 8,84 40 93,35 % 6,65 %
Professionalitat 8,92 42 96,68 % 3,32 %
Mitjana
Percentil (de la mitjana)
% Satisfacció
Satisfacció general per col·lectius
Nombre de respostes

32

ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD TOTAL
3 29

32

% Ús
ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
23,08 % 36,25 %
Mitjana
Atribut Mitjana Percentil ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 8,34 55 9,17 8,28
Informació rebuda 8,24 57 10,00 8,10
Senzillesa dels mecanismes 8,06 53 9,17 7,98
Adequació dels terminis 8,02 44 10,00 7,87
Tracte rebut 8,84 40 10,00 8,75
Professionalitat 8,92 42 10,00 8,84
Satisfacció
Atribut % Satisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 87,17 % 100,00 % 86,21 %
Informació rebuda 87,17 % 100,00 % 86,21 %
Senzillesa dels mecanismes 85,69 % 100,00 % 84,62 %
Adequació dels terminis 89,66 % 100,00 % 88,89 %
Tracte rebut 93,35 % 100,00 % 92,86 %
Professionalitat 96,68 % 100,00 % 96,43 %
Insatisfacció
Atribut % Insatisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 12,83 % 0,00 % 13,79 %
Informació rebuda 12,83 % 0,00 % 13,79 %
Senzillesa dels mecanismes 14,31 % 0,00 % 15,38 %
Adequació dels terminis 10,34 % 0,00 % 11,11 %
Tracte rebut 6,65 % 0,00 % 7,14 %
Professionalitat 3,32 % 0,00 % 3,57 %