Coordinació d'estratègies per part de l'Oficina de Programes Internacionals d'Intercanvi per a difondre accions de mobilitat

Enquestes PEGASUS 2019

Descriptor 516

2019
Mitjana

8,91

0.44
2019
% Satisfacció

100,00 %

11
Mitjana i % de satisfacció
Mitjana Descriptor vs UPV
Satisfacció Descriptor vs UPV
Atributs
Atribut Mitjana Percentil % Satisfacció % Insatisfacció
Satisfacció general 8,91 64 100,00 % 0,00 %
Informació rebuda 8,91 71 100,00 % 0,00 %
Senzillesa dels mecanismes 8,91 68 100,00 % 0,00 %
Adequació dels terminis 9,06 68 100,00 % 0,00 %
Tracte rebut 8,91 44 100,00 % 0,00 %
Professionalitat 8,91 46 100,00 % 0,00 %
Mitjana
Percentil (de la mitjana)
% Satisfacció
Satisfacció general per col·lectius
Nombre de respostes

16

ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD TOTAL
16

16

% Ús
ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
21,92 %
Mitjana
Atribut Mitjana Percentil ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 8,91 64 8,91
Informació rebuda 8,91 71 8,91
Senzillesa dels mecanismes 8,91 68 8,91
Adequació dels terminis 9,06 68 9,06
Tracte rebut 8,91 44 8,91
Professionalitat 8,91 46 8,91
Satisfacció
Atribut % Satisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 100,00 % 100,00 %
Informació rebuda 100,00 % 100,00 %
Senzillesa dels mecanismes 100,00 % 100,00 %
Adequació dels terminis 100,00 % 100,00 %
Tracte rebut 100,00 % 100,00 %
Professionalitat 100,00 % 100,00 %
Insatisfacció
Atribut % Insatisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 0,00 % 0,00 %
Informació rebuda 0,00 % 0,00 %
Senzillesa dels mecanismes 0,00 % 0,00 %
Adequació dels terminis 0,00 % 0,00 %
Tracte rebut 0,00 % 0,00 %
Professionalitat 0,00 % 0,00 %