Gestió de càtedres d'empresa (Dirigida a empreses i institucions)

Enquestes PEGASUS 2019

Descriptor 101

2019
Mitjana

8,09

0.84
2019
% Satisfacció

88,24 %

-12
Mitjana i % de satisfacció
Mitjana Descriptor vs UPV
Satisfacció Descriptor vs UPV
Atributs
Atribut Mitjana Percentil % Satisfacció % Insatisfacció
Satisfacció general 8,09 52 88,24 % 11,76 %
Informació rebuda 8,00 59 93,33 % 6,67 %
Senzillesa dels mecanismes 6,79 14 78,57 % 21,43 %
Adequació dels terminis 6,41 8 75,00 % 25,00 %
Tracte rebut 9,64 98 100,00 % 0,00 %
Professionalitat 9,29 90 100,00 % 0,00 %
Mitjana
Percentil (de la mitjana)
% Satisfacció
Satisfacció general per col·lectius
Nombre de respostes

17

ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD TOTAL
17

17

% Ús
ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
100,00 %
Mitjana
Atribut Mitjana Percentil ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 8,09 52 8,09
Informació rebuda 8,00 59 8,00
Senzillesa dels mecanismes 6,79 14 6,79
Adequació dels terminis 6,41 8 6,41
Tracte rebut 9,64 98 9,64
Professionalitat 9,29 90 9,29
Satisfacció
Atribut % Satisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 88,24 % 88,24 %
Informació rebuda 93,33 % 93,33 %
Senzillesa dels mecanismes 78,57 % 78,57 %
Adequació dels terminis 75,00 % 75,00 %
Tracte rebut 100,00 % 100,00 %
Professionalitat 100,00 % 100,00 %
Insatisfacció
Atribut % Insatisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 11,76 % 11,76 %
Informació rebuda 6,67 % 6,67 %
Senzillesa dels mecanismes 21,43 % 21,43 %
Adequació dels terminis 25,00 % 25,00 %
Tracte rebut 0,00 % 0,00 %
Professionalitat 0,00 % 0,00 %