Assessorament i suport en l'execució de convenis institucionals de formació a través del CFP

Enquestes PEGASUS 2019

Descriptor 533

2019
Mitjana

8,19

0.76
2019
% Satisfacció

95,59 %

9.2
Mitjana i % de satisfacció
Mitjana Descriptor vs UPV
Satisfacció Descriptor vs UPV
Atributs
Atribut Mitjana Percentil % Satisfacció % Insatisfacció
Satisfacció general 8,19 35 95,59 % 4,41 %
Informació rebuda 7,95 37 95,51 % 4,49 %
Senzillesa dels mecanismes 7,53 35 95,59 % 4,41 %
Adequació dels terminis 7,84 35 93,39 % 6,61 %
Tracte rebut 8,62 31 95,51 % 4,49 %
Professionalitat 8,71 35 97,80 % 2,20 %
Mitjana
Percentil (de la mitjana)
% Satisfacció
Satisfacció general per col·lectius
Nombre de respostes

42

ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD TOTAL
3 12 18 9

42

% Ús
ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
30,00 % 16,44 % 17,31 % 26,47 %
Mitjana
Atribut Mitjana Percentil ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 8,19 35 8,33 8,33 7,78 8,61
Informació rebuda 7,95 37 7,50 7,92 7,78 8,33
Senzillesa dels mecanismes 7,53 35 6,67 8,18 7,22 7,50
Adequació dels terminis 7,84 35 8,33 8,64 7,08 8,06
Tracte rebut 8,62 31 10,00 8,13 8,19 9,44
Professionalitat 8,71 35 10,00 8,96 8,06 9,17
Satisfacció
Atribut % Satisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 95,59 % 100,00 % 100,00 % 88,89 % 100,00 %
Informació rebuda 95,51 % 100,00 % 91,67 % 94,44 % 100,00 %
Senzillesa dels mecanismes 95,59 % 100,00 % 100,00 % 88,89 % 100,00 %
Adequació dels terminis 93,39 % 100,00 % 100,00 % 83,33 % 100,00 %
Tracte rebut 95,51 % 100,00 % 91,67 % 94,44 % 100,00 %
Professionalitat 97,80 % 100,00 % 100,00 % 94,44 % 100,00 %
Insatisfacció
Atribut % Insatisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 4,41 % 0,00 % 0,00 % 11,11 % 0,00 %
Informació rebuda 4,49 % 0,00 % 8,33 % 5,56 % 0,00 %
Senzillesa dels mecanismes 4,41 % 0,00 % 0,00 % 11,11 % 0,00 %
Adequació dels terminis 6,61 % 0,00 % 0,00 % 16,67 % 0,00 %
Tracte rebut 4,49 % 0,00 % 8,33 % 5,56 % 0,00 %
Professionalitat 2,20 % 0,00 % 0,00 % 5,56 % 0,00 %