Suport operatiu a comissions i grups de treball de la UPV per part del Servei d'Avaluació, Planificació i Qualitat (SEPQ)

Enquestes PEGASUS 2019

Descriptor 507

2019
Mitjana

10,00

0.83
2019
% Satisfacció

100,00 %

0
Mitjana i % de satisfacció
Mitjana Descriptor vs UPV
Satisfacció Descriptor vs UPV
Atributs
Atribut Mitjana Percentil % Satisfacció % Insatisfacció
Satisfacció general 10,00 86 100,00 % 0,00 %
Informació rebuda 8,33 55 100,00 % 0,00 %
Senzillesa dels mecanismes 10,00 88 100,00 % 0,00 %
Adequació dels terminis 10,00 88 100,00 % 0,00 %
Tracte rebut 9,17 62 100,00 % 0,00 %
Professionalitat 10,00 84 100,00 % 0,00 %
Mitjana
Percentil (de la mitjana)
% Satisfacció
Satisfacció general per col·lectius
Nombre de respostes

3

ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD TOTAL
3

3

% Ús
ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
30,00 %
Mitjana
Atribut Mitjana Percentil ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 10,00 86 10,00
Informació rebuda 8,33 55 8,33
Senzillesa dels mecanismes 10,00 88 10,00
Adequació dels terminis 10,00 88 10,00
Tracte rebut 9,17 62 9,17
Professionalitat 10,00 84 10,00
Satisfacció
Atribut % Satisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 100,00 % 100,00 %
Informació rebuda 100,00 % 100,00 %
Senzillesa dels mecanismes 100,00 % 100,00 %
Adequació dels terminis 100,00 % 100,00 %
Tracte rebut 100,00 % 100,00 %
Professionalitat 100,00 % 100,00 %
Insatisfacció
Atribut % Insatisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 0,00 % 0,00 %
Informació rebuda 0,00 % 0,00 %
Senzillesa dels mecanismes 0,00 % 0,00 %
Adequació dels terminis 0,00 % 0,00 %
Tracte rebut 0,00 % 0,00 %
Professionalitat 0,00 % 0,00 %