Consultes i incidències en serveis informàtics per part del Centre d'Atenció a Usuaris de l'ASIC

Enquestes PEGASUS 2019

Descriptor 91

2019
Mitjana

8,39

0.13
2019
% Satisfacció

96,36 %

0.70
Mitjana i % de satisfacció
Mitjana Descriptor vs UPV
Satisfacció Descriptor vs UPV
Atributs
Atribut Mitjana Percentil % Satisfacció % Insatisfacció
Satisfacció general 8,39 72 96,36 % 3,64 %
Informació rebuda 8,06 61 94,15 % 5,85 %
Senzillesa dels mecanismes 7,96 54 93,09 % 6,91 %
Adequació dels terminis 8,23 72 95,06 % 4,94 %
Tracte rebut 8,76 69 97,12 % 2,88 %
Professionalitat 8,87 73 96,93 % 3,07 %
Mitjana
Percentil (de la mitjana)
% Satisfacció
Satisfacció general per col·lectius
Nombre de respostes

818

ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD TOTAL
496 322

818

% Ús
ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
50,60 % 42,28 %
Mitjana
Atribut Mitjana Percentil ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 8,39 72 8,52 8,22
Informació rebuda 8,06 61 8,18 7,91
Senzillesa dels mecanismes 7,96 54 8,01 7,89
Adequació dels terminis 8,23 72 8,34 8,09
Tracte rebut 8,76 69 8,86 8,65
Professionalitat 8,87 73 8,97 8,74
Satisfacció
Atribut % Satisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 96,36 % 97,84 % 94,56 %
Informació rebuda 94,15 % 94,64 % 93,54 %
Senzillesa dels mecanismes 93,09 % 94,02 % 91,95 %
Adequació dels terminis 95,06 % 95,53 % 94,49 %
Tracte rebut 97,12 % 98,43 % 95,52 %
Professionalitat 96,93 % 98,28 % 95,29 %
Insatisfacció
Atribut % Insatisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 3,64 % 2,16 % 5,44 %
Informació rebuda 5,85 % 5,36 % 6,46 %
Senzillesa dels mecanismes 6,91 % 5,98 % 8,05 %
Adequació dels terminis 4,94 % 4,47 % 5,51 %
Tracte rebut 2,88 % 1,57 % 4,48 %
Professionalitat 3,07 % 1,72 % 4,71 %