Programa escoles esportives: escacs, escalada, tennis, tir amb arc, rem, esgrima...

Enquestes PEGASUS 2019

Descriptor 85

2019
Mitjana

8,65

0.64
2019
% Satisfacció

96,04 %

1.8
Mitjana i % de satisfacció
Mitjana Descriptor vs UPV
Satisfacció Descriptor vs UPV
Atributs
Atribut Mitjana Percentil % Satisfacció % Insatisfacció
Satisfacció general 8,65 80 96,04 % 3,96 %
Informació rebuda 8,41 77 94,73 % 5,27 %
Senzillesa dels mecanismes 8,68 93 97,31 % 2,69 %
Adequació dels terminis 8,02 59 89,85 % 10,15 %
Tracte rebut 9,27 88 99,24 % 0,76 %
Professionalitat 9,19 88 99,24 % 0,76 %
Mitjana
Percentil (de la mitjana)
% Satisfacció
Satisfacció general per col·lectius
Nombre de respostes

59

ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD TOTAL
54 5

59

% Ús
ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
9,54 % 5,88 %
Mitjana
Atribut Mitjana Percentil ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 8,65 80 8,57 9,52
Informació rebuda 8,41 77 8,32 9,52
Senzillesa dels mecanismes 8,68 93 8,61 9,52
Adequació dels terminis 8,02 59 8,06 7,62
Tracte rebut 9,27 88 9,25 9,52
Professionalitat 9,19 88 9,16 9,52
Satisfacció
Atribut % Satisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 96,04 % 95,70 % 100,00 %
Informació rebuda 94,73 % 94,28 % 100,00 %
Senzillesa dels mecanismes 97,31 % 97,07 % 100,00 %
Adequació dels terminis 89,85 % 90,61 % 80,99 %
Tracte rebut 99,24 % 99,18 % 100,00 %
Professionalitat 99,24 % 99,18 % 100,00 %
Insatisfacció
Atribut % Insatisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 3,96 % 4,30 % 0,00 %
Informació rebuda 5,27 % 5,72 % 0,00 %
Senzillesa dels mecanismes 2,69 % 2,93 % 0,00 %
Adequació dels terminis 10,15 % 9,39 % 19,01 %
Tracte rebut 0,76 % 0,82 % 0,00 %
Professionalitat 0,76 % 0,82 % 0,00 %