Supervisió i control bàsic de l'estat de les instal·lacions i infraestructures pròpies del Centre i altres tasques de suport, per part del personal auxiliar de serveis

Enquestes PEGASUS 2019

Descriptor 542

2019
Mitjana

9,49

0.47
2019
% Satisfacció

100,00 %

4.6
Mitjana i % de satisfacció
Mitjana Descriptor vs UPV
Satisfacció Descriptor vs UPV
Atributs
Atribut Mitjana Percentil % Satisfacció % Insatisfacció
Satisfacció general 9,49 75 100,00 % 0,00 %
Informació rebuda 9,40 80 100,00 % 0,00 %
Senzillesa dels mecanismes 9,44 80 100,00 % 0,00 %
Adequació dels terminis 9,40 80 100,00 % 0,00 %
Tracte rebut 9,72 75 100,00 % 0,00 %
Professionalitat 9,63 73 100,00 % 0,00 %
Mitjana
Percentil (de la mitjana)
% Satisfacció
Satisfacció general per col·lectius
Nombre de respostes

54

ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD TOTAL
54

54

% Ús
ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
73,97 %
Mitjana
Atribut Mitjana Percentil ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 9,49 75 9,49
Informació rebuda 9,40 80 9,40
Senzillesa dels mecanismes 9,44 80 9,44
Adequació dels terminis 9,40 80 9,40
Tracte rebut 9,72 75 9,72
Professionalitat 9,63 73 9,63
Satisfacció
Atribut % Satisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 100,00 % 100,00 %
Informació rebuda 100,00 % 100,00 %
Senzillesa dels mecanismes 100,00 % 100,00 %
Adequació dels terminis 100,00 % 100,00 %
Tracte rebut 100,00 % 100,00 %
Professionalitat 100,00 % 100,00 %
Insatisfacció
Atribut % Insatisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 0,00 % 0,00 %
Informació rebuda 0,00 % 0,00 %
Senzillesa dels mecanismes 0,00 % 0,00 %
Adequació dels terminis 0,00 % 0,00 %
Tracte rebut 0,00 % 0,00 %
Professionalitat 0,00 % 0,00 %