Gestió de l'execució d'obres menors per part del Servei d'Infraestructures

Enquestes PEGASUS 2019

Descriptor 526

2019
Mitjana

8,00

0.46
2019
% Satisfacció

95,34 %

2.8
Mitjana i % de satisfacció
Mitjana Descriptor vs UPV
Satisfacció Descriptor vs UPV
Atributs
Atribut Mitjana Percentil % Satisfacció % Insatisfacció
Satisfacció general 8,00 31 95,34 % 4,66 %
Informació rebuda 7,48 26 89,54 % 10,46 %
Senzillesa dels mecanismes 7,30 26 85,29 % 14,71 %
Adequació dels terminis 7,07 22 86,39 % 13,61 %
Tracte rebut 8,77 40 98,34 % 1,66 %
Professionalitat 8,62 31 95,34 % 4,66 %
Mitjana
Percentil (de la mitjana)
% Satisfacció
Satisfacció general per col·lectius
Nombre de respostes

61

ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD TOTAL
1 11 22 10 5 12

61

% Ús
ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
10,00 % 15,07 % 21,15 % 29,41 % 41,67 % 36,36 %
Mitjana
Atribut Mitjana Percentil ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 8,00 31 10,00 9,32 7,84 7,50 6,50 7,92
Informació rebuda 7,48 26 7,50 9,25 7,74 6,75 6,00 6,67
Senzillesa dels mecanismes 7,30 26 10,00 8,64 6,90 7,00 7,50 6,88
Adequació dels terminis 7,07 22 10,00 8,18 7,14 7,00 4,00 6,67
Tracte rebut 8,77 40 7,50 9,55 8,64 8,75 7,50 8,75
Professionalitat 8,62 31 10,00 9,77 7,95 8,50 8,00 8,96
Satisfacció
Atribut % Satisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 95,34 % 100,00 % 100,00 % 86,36 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Informació rebuda 89,54 % 100,00 % 90,00 % 85,71 % 90,00 % 100,00 % 91,67 %
Senzillesa dels mecanismes 85,29 % 100,00 % 90,91 % 71,43 % 100,00 % 100,00 % 83,33 %
Adequació dels terminis 86,39 % 100,00 % 90,91 % 80,95 % 100,00 % 60,00 % 83,33 %
Tracte rebut 98,34 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 91,67 %
Professionalitat 95,34 % 100,00 % 100,00 % 86,36 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Insatisfacció
Atribut % Insatisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 4,66 % 0,00 % 0,00 % 13,64 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Informació rebuda 10,46 % 0,00 % 10,00 % 14,29 % 10,00 % 0,00 % 8,33 %
Senzillesa dels mecanismes 14,71 % 0,00 % 9,09 % 28,57 % 0,00 % 0,00 % 16,67 %
Adequació dels terminis 13,61 % 0,00 % 9,09 % 19,05 % 0,00 % 40,00 % 16,67 %
Tracte rebut 1,66 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 8,33 %
Professionalitat 4,66 % 0,00 % 0,00 % 13,64 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %