Coordinació d'estratègies per part de l'Oficina de Programes Internacionals d'Intercanvi per a difondre accions de mobilitat

Enquestes PEGASUS 2018

Descriptor 516

2018
Mitjana

8,47

-0.07
2018
% Satisfacció

88,89 %

-6.9
Mitjana i % de satisfacció
Mitjana Descriptor vs UPV
Satisfacció Descriptor vs UPV
Atributs
Atribut Mitjana Percentil % Satisfacció % Insatisfacció
Satisfacció general 8,47 59 88,89 % 11,11 %
Informació rebuda 8,19 51 88,89 % 11,11 %
Senzillesa dels mecanismes 8,06 51 88,89 % 11,11 %
Adequació dels terminis 8,47 57 88,89 % 11,11 %
Tracte rebut 8,97 46 94,12 % 5,88 %
Professionalitat 8,82 36 94,12 % 5,88 %
Mitjana
Percentil (de la mitjana)
% Satisfacció
Satisfacció general per col·lectius
Nombre de respostes

18

ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD TOTAL
18

18

% Ús
ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
22,50 %
Mitjana
Atribut Mitjana Percentil ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 8,47 59 8,47
Informació rebuda 8,19 51 8,19
Senzillesa dels mecanismes 8,06 51 8,06
Adequació dels terminis 8,47 57 8,47
Tracte rebut 8,97 46 8,97
Professionalitat 8,82 36 8,82
Satisfacció
Atribut % Satisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 88,89 % 88,89 %
Informació rebuda 88,89 % 88,89 %
Senzillesa dels mecanismes 88,89 % 88,89 %
Adequació dels terminis 88,89 % 88,89 %
Tracte rebut 94,12 % 94,12 %
Professionalitat 94,12 % 94,12 %
Insatisfacció
Atribut % Insatisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 11,11 % 11,11 %
Informació rebuda 11,11 % 11,11 %
Senzillesa dels mecanismes 11,11 % 11,11 %
Adequació dels terminis 11,11 % 11,11 %
Tracte rebut 5,88 % 5,88 %
Professionalitat 5,88 % 5,88 %