Operacions de tresoreria per a la realització efectiva del pagament

Enquestes PEGASUS 2019

Descriptor 67

2019
Mitjana

6,79

-0.07
2019
% Satisfacció

81,46 %

-2.6
Mitjana i % de satisfacció
Mitjana Descriptor vs UPV
Satisfacció Descriptor vs UPV
Atributs
Atribut Mitjana Percentil % Satisfacció % Insatisfacció
Satisfacció general 6,79 5 81,46 % 18,54 %
Informació rebuda 6,66 6 79,46 % 20,54 %
Senzillesa dels mecanismes 6,22 7 74,18 % 25,82 %
Adequació dels terminis 6,44 9 76,70 % 23,30 %
Tracte rebut 7,86 15 90,44 % 9,56 %
Professionalitat 7,94 18 93,33 % 6,67 %
Mitjana
Percentil (de la mitjana)
% Satisfacció
Satisfacció general per col·lectius
Nombre de respostes

96

ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD TOTAL
76 20

96

% Ús
ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
9,36 % 3,86 %
Mitjana
Atribut Mitjana Percentil ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 6,79 5 7,82 4,23
Informació rebuda 6,66 6 7,76 3,94
Senzillesa dels mecanismes 6,22 7 7,68 2,60
Adequació dels terminis 6,44 9 7,83 2,99
Tracte rebut 7,86 15 8,52 6,23
Professionalitat 7,94 18 8,47 6,64
Satisfacció
Atribut % Satisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 81,46 % 92,26 % 54,68 %
Informació rebuda 79,46 % 90,46 % 52,18 %
Senzillesa dels mecanismes 74,18 % 90,68 % 33,25 %
Adequació dels terminis 76,70 % 90,68 % 42,02 %
Tracte rebut 90,44 % 94,38 % 80,66 %
Professionalitat 93,33 % 95,48 % 87,99 %
Insatisfacció
Atribut % Insatisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 18,54 % 7,74 % 45,32 %
Informació rebuda 20,54 % 9,54 % 47,82 %
Senzillesa dels mecanismes 25,82 % 9,32 % 66,75 %
Adequació dels terminis 23,30 % 9,32 % 57,98 %
Tracte rebut 9,56 % 5,62 % 19,34 %
Professionalitat 6,67 % 4,52 % 12,01 %