Resolució d'emergències pel Servei de Manteniment

Enquestes PEGASUS 2019

Descriptor 538

2019
Mitjana

7,12

-0.21
2019
% Satisfacció

87,95 %

3.9
Mitjana i % de satisfacció
Mitjana Descriptor vs UPV
Satisfacció Descriptor vs UPV
Atributs
Atribut Mitjana Percentil % Satisfacció % Insatisfacció
Satisfacció general 7,12 15 87,95 % 12,05 %
Informació rebuda 6,70 17 85,68 % 14,32 %
Senzillesa dels mecanismes 6,92 17 85,68 % 14,32 %
Adequació dels terminis 6,71 17 83,49 % 16,51 %
Tracte rebut 7,40 4 92,31 % 7,69 %
Professionalitat 7,75 13 92,31 % 7,69 %
Mitjana
Percentil (de la mitjana)
% Satisfacció
Satisfacció general per col·lectius
Nombre de respostes

42

ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD TOTAL
3 10 12 10 1 6

42

% Ús
ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
30,00 % 13,70 % 11,54 % 29,41 % 8,33 % 18,18 %
Mitjana
Atribut Mitjana Percentil ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 7,12 15 8,33 8,75 6,67 6,25 7,50 6,67
Informació rebuda 6,70 17 8,33 8,00 6,46 6,00 7,50 5,83
Senzillesa dels mecanismes 6,92 17 9,17 8,25 6,25 6,25 10,00 6,25
Adequació dels terminis 6,71 17 8,33 8,25 6,04 6,00 7,50 6,25
Tracte rebut 7,40 4 8,33 8,75 8,18 6,25 7,50 5,83
Professionalitat 7,75 13 9,17 9,00 8,18 6,50 7,50 7,08
Satisfacció
Atribut % Satisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 87,95 % 100,00 % 100,00 % 83,33 % 90,00 % 100,00 % 66,67 %
Informació rebuda 85,68 % 100,00 % 90,00 % 83,33 % 90,00 % 100,00 % 66,67 %
Senzillesa dels mecanismes 85,68 % 100,00 % 90,00 % 83,33 % 90,00 % 100,00 % 66,67 %
Adequació dels terminis 83,49 % 100,00 % 90,00 % 75,00 % 90,00 % 100,00 % 66,67 %
Tracte rebut 92,31 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 90,00 % 100,00 % 66,67 %
Professionalitat 92,31 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 90,00 % 100,00 % 66,67 %
Insatisfacció
Atribut % Insatisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 12,05 % 0,00 % 0,00 % 16,67 % 10,00 % 0,00 % 33,33 %
Informació rebuda 14,32 % 0,00 % 10,00 % 16,67 % 10,00 % 0,00 % 33,33 %
Senzillesa dels mecanismes 14,32 % 0,00 % 10,00 % 16,67 % 10,00 % 0,00 % 33,33 %
Adequació dels terminis 16,51 % 0,00 % 10,00 % 25,00 % 10,00 % 0,00 % 33,33 %
Tracte rebut 7,69 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 10,00 % 0,00 % 33,33 %
Professionalitat 7,69 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 10,00 % 0,00 % 33,33 %