Suport de tècnics de laboratoris i models en tallers/laboratoris per a TFG/TFM, idiomes, treballs de curs o doctorat

Enquestes PEGASUS 2018

Descriptor 10

2018
Mitjana

7,95

0.05
2018
% Satisfacció

95,58 %

-2.1
Mitjana i % de satisfacció
Mitjana Descriptor vs UPV
Satisfacció Descriptor vs UPV
Atributs
Atribut Mitjana Percentil % Satisfacció % Insatisfacció
Satisfacció general 7,95 54 95,58 % 4,42 %
Informació rebuda 7,67 46 92,52 % 7,48 %
Senzillesa dels mecanismes 7,54 43 93,26 % 6,74 %
Adequació dels terminis 7,65 55 95,36 % 4,64 %
Tracte rebut 8,27 49 96,46 % 3,54 %
Professionalitat 8,39 54 96,84 % 3,16 %
Mitjana
Percentil (de la mitjana)
% Satisfacció
Satisfacció general per col·lectius
Nombre de respostes

504

ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD TOTAL
365 139

504

% Ús
ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
14,77 % 29,64 %
Mitjana
Atribut Mitjana Percentil ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 7,95 54 7,85 8,31
Informació rebuda 7,67 46 7,61 7,87
Senzillesa dels mecanismes 7,54 43 7,41 7,97
Adequació dels terminis 7,65 55 7,52 8,10
Tracte rebut 8,27 49 8,15 8,67
Professionalitat 8,39 54 8,33 8,61
Satisfacció
Atribut % Satisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 95,58 % 95,70 % 95,20 %
Informació rebuda 92,52 % 92,30 % 93,29 %
Senzillesa dels mecanismes 93,26 % 92,48 % 95,96 %
Adequació dels terminis 95,36 % 95,35 % 95,41 %
Tracte rebut 96,46 % 95,92 % 98,34 %
Professionalitat 96,84 % 96,88 % 96,68 %
Insatisfacció
Atribut % Insatisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 4,42 % 4,30 % 4,80 %
Informació rebuda 7,48 % 7,70 % 6,71 %
Senzillesa dels mecanismes 6,74 % 7,52 % 4,04 %
Adequació dels terminis 4,64 % 4,65 % 4,59 %
Tracte rebut 3,54 % 4,08 % 1,66 %
Professionalitat 3,16 % 3,12 % 3,32 %