Polibuscador: cerca en el catàleg de llibres, bibliografia recomanada, pel·lícules, cerca de bases de dades i recursos electrònics per a la recerca

Enquestes PEGASUS 2018

Descriptor 107

2018
Mitjana

8,20

0.18
2018
% Satisfacció

98,60 %

0.92
Mitjana i % de satisfacció
Mitjana Descriptor vs UPV
Satisfacció Descriptor vs UPV
Atributs
Atribut Mitjana Percentil % Satisfacció % Insatisfacció
Satisfacció general 8,20 72 98,60 % 1,40 %
Informació rebuda 7,95 69 95,78 % 4,22 %
Senzillesa dels mecanismes 7,98 64 96,13 % 3,87 %
Adequació dels terminis 8,17 83 97,24 % 2,76 %
Tracte rebut 8,46 61 97,97 % 2,03 %
Professionalitat 8,58 68 98,70 % 1,30 %
Mitjana
Percentil (de la mitjana)
% Satisfacció
Satisfacció general per col·lectius
Nombre de respostes

2589

ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD TOTAL
1723 287 248 331

2589

% Ús
ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
65,56 % 63,54 % 25,18 % 39,31 %
Mitjana
Atribut Mitjana Percentil ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 8,20 72 8,15 8,40 8,53 8,41
Informació rebuda 7,95 69 7,88 8,30 8,28 8,14
Senzillesa dels mecanismes 7,98 64 7,94 8,13 8,24 8,11
Adequació dels terminis 8,17 83 8,08 8,49 8,63 8,46
Tracte rebut 8,46 61 8,38 8,73 9,02 8,79
Professionalitat 8,58 68 8,51 8,84 9,02 8,79
Satisfacció
Atribut % Satisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 98,60 % 98,62 % 98,56 % 99,13 % 98,12 %
Informació rebuda 95,78 % 95,51 % 96,44 % 96,75 % 97,81 %
Senzillesa dels mecanismes 96,13 % 96,02 % 96,72 % 95,37 % 96,97 %
Adequació dels terminis 97,24 % 96,94 % 98,45 % 98,18 % 98,66 %
Tracte rebut 97,97 % 97,65 % 99,18 % 99,33 % 99,37 %
Professionalitat 98,70 % 98,55 % 99,18 % 99,64 % 99,38 %
Insatisfacció
Atribut % Insatisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 1,40 % 1,38 % 1,44 % 0,87 % 1,88 %
Informació rebuda 4,22 % 4,49 % 3,56 % 3,25 % 2,19 %
Senzillesa dels mecanismes 3,87 % 3,98 % 3,28 % 4,63 % 3,03 %
Adequació dels terminis 2,76 % 3,06 % 1,55 % 1,82 % 1,34 %
Tracte rebut 2,03 % 2,35 % 0,82 % 0,67 % 0,63 %
Professionalitat 1,30 % 1,45 % 0,82 % 0,36 % 0,62 %