Gestió de pràctiques en empresa (Dirigida a empreses i institucions)

Enquestes PEGASUS 2018

Descriptor 115

2018
Mitjana

8,24

0.16
2018
% Satisfacció

98,72 %

0.98
Mitjana i % de satisfacció
Mitjana Descriptor vs UPV
Satisfacció Descriptor vs UPV
Atributs
Atribut Mitjana Percentil % Satisfacció % Insatisfacció
Satisfacció general 8,24 76 98,72 % 1,28 %
Informació rebuda 7,93 66 97,90 % 2,10 %
Senzillesa dels mecanismes 7,77 57 95,52 % 4,48 %
Adequació dels terminis 7,62 54 95,00 % 5,00 %
Tracte rebut 8,74 78 99,60 % 0,40 %
Professionalitat 8,60 71 98,99 % 1,01 %
Mitjana
Percentil (de la mitjana)
% Satisfacció
Satisfacció general per col·lectius
Nombre de respostes

547

ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD TOTAL
547

547

% Ús
ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
100,00 %
Mitjana
Atribut Mitjana Percentil ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 8,24 76 8,24
Informació rebuda 7,93 66 7,93
Senzillesa dels mecanismes 7,77 57 7,77
Adequació dels terminis 7,62 54 7,62
Tracte rebut 8,74 78 8,74
Professionalitat 8,60 71 8,60
Satisfacció
Atribut % Satisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 98,72 % 98,72 %
Informació rebuda 97,90 % 97,90 %
Senzillesa dels mecanismes 95,52 % 95,52 %
Adequació dels terminis 95,00 % 95,00 %
Tracte rebut 99,60 % 99,60 %
Professionalitat 98,99 % 98,99 %
Insatisfacció
Atribut % Insatisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 1,28 % 1,28 %
Informació rebuda 2,10 % 2,10 %
Senzillesa dels mecanismes 4,48 % 4,48 %
Adequació dels terminis 5,00 % 5,00 %
Tracte rebut 0,40 % 0,40 %
Professionalitat 1,01 % 1,01 %