Tramitació de la contractació de serveis i subministraments

Enquestes PEGASUS 2018

Descriptor 21

2018
Mitjana

5,70

-1.6
2018
% Satisfacció

69,07 %

-20
Mitjana i % de satisfacció
Mitjana Descriptor vs UPV
Satisfacció Descriptor vs UPV
Atributs
Atribut Mitjana Percentil % Satisfacció % Insatisfacció
Satisfacció general 5,70 1 69,07 % 30,93 %
Informació rebuda 5,71 1 69,80 % 30,20 %
Senzillesa dels mecanismes 4,90 1 59,54 % 40,46 %
Adequació dels terminis 4,90 0 60,38 % 39,62 %
Tracte rebut 7,33 5 87,11 % 12,89 %
Professionalitat 7,23 2 85,69 % 14,31 %
Mitjana
Percentil (de la mitjana)
% Satisfacció
Satisfacció general per col·lectius
Nombre de respostes

199

ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD TOTAL
122 77

199

% Ús
ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
10,97 % 11,91 %
Mitjana
Atribut Mitjana Percentil ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 5,70 1 6,30 5,17
Informació rebuda 5,71 1 5,89 5,54
Senzillesa dels mecanismes 4,90 1 5,44 4,43
Adequació dels terminis 4,90 0 5,33 4,52
Tracte rebut 7,33 5 7,71 6,99
Professionalitat 7,23 2 7,78 6,76
Satisfacció
Atribut % Satisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 69,07 % 76,90 % 62,22 %
Informació rebuda 69,80 % 73,27 % 66,77 %
Senzillesa dels mecanismes 59,54 % 69,11 % 51,17 %
Adequació dels terminis 60,38 % 69,35 % 52,54 %
Tracte rebut 87,11 % 89,76 % 84,79 %
Professionalitat 85,69 % 91,46 % 80,64 %
Insatisfacció
Atribut % Insatisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 30,93 % 23,10 % 37,78 %
Informació rebuda 30,20 % 26,73 % 33,23 %
Senzillesa dels mecanismes 40,46 % 30,89 % 48,83 %
Adequació dels terminis 39,62 % 30,65 % 47,46 %
Tracte rebut 12,89 % 10,24 % 15,21 %
Professionalitat 14,31 % 8,54 % 19,36 %