Correu intern i postal

Enquestes PEGASUS 2018

Descriptor 22

2018
Mitjana

7,88

-0.18
2018
% Satisfacció

93,70 %

-1.5
Mitjana i % de satisfacció
Mitjana Descriptor vs UPV
Satisfacció Descriptor vs UPV
Atributs
Atribut Mitjana Percentil % Satisfacció % Insatisfacció
Satisfacció general 7,88 52 93,70 % 6,30 %
Informació rebuda 7,72 54 92,66 % 7,34 %
Senzillesa dels mecanismes 7,90 62 92,25 % 7,75 %
Adequació dels terminis 7,77 59 92,04 % 7,96 %
Tracte rebut 8,50 63 96,96 % 3,04 %
Professionalitat 8,43 56 95,81 % 4,19 %
Mitjana
Percentil (de la mitjana)
% Satisfacció
Satisfacció general per col·lectius
Nombre de respostes

501

ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD TOTAL
320 181

501

% Ús
ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
32,82 % 23,17 %
Mitjana
Atribut Mitjana Percentil ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 7,88 52 7,79 7,99
Informació rebuda 7,72 54 7,56 7,95
Senzillesa dels mecanismes 7,90 62 7,72 8,15
Adequació dels terminis 7,77 59 7,64 7,94
Tracte rebut 8,50 63 8,31 8,77
Professionalitat 8,43 56 8,27 8,65
Satisfacció
Atribut % Satisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 93,70 % 93,63 % 93,81 %
Informació rebuda 92,66 % 91,40 % 94,35 %
Senzillesa dels mecanismes 92,25 % 92,05 % 92,51 %
Adequació dels terminis 92,04 % 92,44 % 91,50 %
Tracte rebut 96,96 % 95,86 % 98,44 %
Professionalitat 95,81 % 95,03 % 96,85 %
Insatisfacció
Atribut % Insatisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 6,30 % 6,37 % 6,19 %
Informació rebuda 7,34 % 8,60 % 5,65 %
Senzillesa dels mecanismes 7,75 % 7,95 % 7,49 %
Adequació dels terminis 7,96 % 7,56 % 8,50 %
Tracte rebut 3,04 % 4,14 % 1,56 %
Professionalitat 4,19 % 4,97 % 3,15 %