Formació en valencià organitzada pel SPNL: cursos, centres d'autoaprenentatge, aules virtuals, grups de conversa i tutories

Enquestes PEGASUS 2018

Descriptor 26

2018
Mitjana

7,82

0.20
2018
% Satisfacció

92,27 %

1.4
Mitjana i % de satisfacció
Mitjana Descriptor vs UPV
Satisfacció Descriptor vs UPV
Atributs
Atribut Mitjana Percentil % Satisfacció % Insatisfacció
Satisfacció general 7,82 48 92,27 % 7,73 %
Informació rebuda 7,72 53 94,58 % 5,42 %
Senzillesa dels mecanismes 7,61 49 93,44 % 6,56 %
Adequació dels terminis 7,35 35 91,17 % 8,83 %
Tracte rebut 8,07 32 93,26 % 6,74 %
Professionalitat 8,12 35 93,22 % 6,78 %
Mitjana
Percentil (de la mitjana)
% Satisfacció
Satisfacció general per col·lectius
Nombre de respostes

248

ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD TOTAL
100 35 92 21

248

% Ús
ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
4,74 % 8,32 % 9,35 % 3,10 %
Mitjana
Atribut Mitjana Percentil ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 7,82 48 7,69 8,18 7,83 8,28
Informació rebuda 7,72 53 7,60 7,97 7,95 7,96
Senzillesa dels mecanismes 7,61 49 7,43 7,73 8,06 8,31
Adequació dels terminis 7,35 35 7,26 7,43 7,27 8,54
Tracte rebut 8,07 32 7,80 8,82 8,35 8,44
Professionalitat 8,12 35 7,96 8,63 8,11 8,60
Satisfacció
Atribut % Satisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 92,27 % 91,16 % 100,00 % 86,64 % 96,74 %
Informació rebuda 94,58 % 94,64 % 100,00 % 90,45 % 86,69 %
Senzillesa dels mecanismes 93,44 % 92,86 % 96,86 % 92,22 % 93,02 %
Adequació dels terminis 91,17 % 91,09 % 96,86 % 82,82 % 96,40 %
Tracte rebut 93,26 % 91,69 % 100,00 % 91,41 % 96,53 %
Professionalitat 93,22 % 92,96 % 96,76 % 88,96 % 96,53 %
Insatisfacció
Atribut % Insatisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 7,73 % 8,84 % 0,00 % 13,36 % 3,26 %
Informació rebuda 5,42 % 5,36 % 0,00 % 9,55 % 13,31 %
Senzillesa dels mecanismes 6,56 % 7,14 % 3,14 % 7,78 % 6,98 %
Adequació dels terminis 8,83 % 8,91 % 3,14 % 17,18 % 3,60 %
Tracte rebut 6,74 % 8,31 % 0,00 % 8,59 % 3,47 %
Professionalitat 6,78 % 7,04 % 3,24 % 11,04 % 3,47 %