Suport a l'equip de direcció del Centre (òrgans col·legiats, agenda, viatges, esdeveniments, informes...) per part del PAS del mateix

Enquestes PEGASUS 2018

Descriptor 503

2018
Mitjana

9,52

0.48
2018
% Satisfacció

98,41 %

3.5
Mitjana i % de satisfacció
Mitjana Descriptor vs UPV
Satisfacció Descriptor vs UPV
Atributs
Atribut Mitjana Percentil % Satisfacció % Insatisfacció
Satisfacció general 9,52 85 98,41 % 1,59 %
Informació rebuda 9,44 85 100,00 % 0,00 %
Senzillesa dels mecanismes 9,33 82 98,41 % 1,59 %
Adequació dels terminis 9,56 87 98,41 % 1,59 %
Tracte rebut 9,80 80 100,00 % 0,00 %
Professionalitat 9,68 74 100,00 % 0,00 %
Mitjana
Percentil (de la mitjana)
% Satisfacció
Satisfacció general per col·lectius
Nombre de respostes

63

ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD TOTAL
63

63

% Ús
ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
78,75 %
Mitjana
Atribut Mitjana Percentil ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 9,52 85 9,52
Informació rebuda 9,44 85 9,44
Senzillesa dels mecanismes 9,33 82 9,33
Adequació dels terminis 9,56 87 9,56
Tracte rebut 9,80 80 9,80
Professionalitat 9,68 74 9,68
Satisfacció
Atribut % Satisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 98,41 % 98,41 %
Informació rebuda 100,00 % 100,00 %
Senzillesa dels mecanismes 98,41 % 98,41 %
Adequació dels terminis 98,41 % 98,41 %
Tracte rebut 100,00 % 100,00 %
Professionalitat 100,00 % 100,00 %
Insatisfacció
Atribut % Insatisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 1,59 % 1,59 %
Informació rebuda 0,00 % 0,00 %
Senzillesa dels mecanismes 1,59 % 1,59 %
Adequació dels terminis 1,59 % 1,59 %
Tracte rebut 0,00 % 0,00 %
Professionalitat 0,00 % 0,00 %