Assessorament i suport de l'ICE a iniciatives de millora docent (elaboració d'informes i participació en grups i comissions)

Enquestes PEGASUS 2018

Descriptor 512

2018
Mitjana

8,88

0.62
2018
% Satisfacció

96,48 %

0.41
Mitjana i % de satisfacció
Mitjana Descriptor vs UPV
Satisfacció Descriptor vs UPV
Atributs
Atribut Mitjana Percentil % Satisfacció % Insatisfacció
Satisfacció general 8,88 68 96,48 % 3,52 %
Informació rebuda 8,79 72 96,48 % 3,52 %
Senzillesa dels mecanismes 8,55 61 96,48 % 3,52 %
Adequació dels terminis 8,71 63 96,48 % 3,52 %
Tracte rebut 9,21 63 96,48 % 3,52 %
Professionalitat 9,21 57 96,48 % 3,52 %
Mitjana
Percentil (de la mitjana)
% Satisfacció
Satisfacció general per col·lectius
Nombre de respostes

29

ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD TOTAL
2 27

29

% Ús
ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
15,38 % 33,75 %
Mitjana
Atribut Mitjana Percentil ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 8,88 68 8,75 8,89
Informació rebuda 8,79 72 8,75 8,80
Senzillesa dels mecanismes 8,55 61 7,50 8,61
Adequació dels terminis 8,71 63 8,75 8,70
Tracte rebut 9,21 63 10,00 9,17
Professionalitat 9,21 57 10,00 9,17
Satisfacció
Atribut % Satisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 96,48 % 100,00 % 96,30 %
Informació rebuda 96,48 % 100,00 % 96,30 %
Senzillesa dels mecanismes 96,48 % 100,00 % 96,30 %
Adequació dels terminis 96,48 % 100,00 % 96,30 %
Tracte rebut 96,48 % 100,00 % 96,30 %
Professionalitat 96,48 % 100,00 % 96,30 %
Insatisfacció
Atribut % Insatisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 3,52 % 0,00 % 3,70 %
Informació rebuda 3,52 % 0,00 % 3,70 %
Senzillesa dels mecanismes 3,52 % 0,00 % 3,70 %
Adequació dels terminis 3,52 % 0,00 % 3,70 %
Tracte rebut 3,52 % 0,00 % 3,70 %
Professionalitat 3,52 % 0,00 % 3,70 %