Reserva d'instal·lacions esportives

Enquestes PEGASUS 2018

Descriptor 55

2018
Mitjana

8,22

0.06
2018
% Satisfacció

97,06 %

0.56
Mitjana i % de satisfacció
Mitjana Descriptor vs UPV
Satisfacció Descriptor vs UPV
Atributs
Atribut Mitjana Percentil % Satisfacció % Insatisfacció
Satisfacció general 8,22 74 97,06 % 2,94 %
Informació rebuda 8,03 73 95,26 % 4,74 %
Senzillesa dels mecanismes 8,44 85 96,93 % 3,07 %
Adequació dels terminis 7,81 61 91,81 % 8,19 %
Tracte rebut 8,21 45 95,71 % 4,29 %
Professionalitat 8,22 40 96,00 % 4,00 %
Mitjana
Percentil (de la mitjana)
% Satisfacció
Satisfacció general per col·lectius
Nombre de respostes

1051

ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD TOTAL
818 87 79 67

1051

% Ús
ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
31,66 % 18,98 % 8,09 % 7,13 %
Mitjana
Atribut Mitjana Percentil ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 8,22 74 8,19 8,43 8,29 8,38
Informació rebuda 8,03 73 7,98 8,39 8,27 8,52
Senzillesa dels mecanismes 8,44 85 8,43 8,41 8,54 8,67
Adequació dels terminis 7,81 61 7,77 8,04 8,32 8,14
Tracte rebut 8,21 45 8,18 8,35 8,34 8,80
Professionalitat 8,22 40 8,17 8,50 8,43 8,83
Satisfacció
Atribut % Satisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 97,06 % 97,36 % 95,12 % 93,95 % 95,26 %
Informació rebuda 95,26 % 95,35 % 93,76 % 94,63 % 97,68 %
Senzillesa dels mecanismes 96,93 % 97,06 % 95,40 % 98,38 % 95,48 %
Adequació dels terminis 91,81 % 91,79 % 91,72 % 94,02 % 90,51 %
Tracte rebut 95,71 % 95,75 % 95,98 % 92,78 % 96,35 %
Professionalitat 96,00 % 96,10 % 94,93 % 95,42 % 96,35 %
Insatisfacció
Atribut % Insatisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 2,94 % 2,64 % 4,88 % 6,05 % 4,74 %
Informació rebuda 4,74 % 4,65 % 6,24 % 5,37 % 2,32 %
Senzillesa dels mecanismes 3,07 % 2,94 % 4,60 % 1,62 % 4,52 %
Adequació dels terminis 8,19 % 8,21 % 8,28 % 5,98 % 9,49 %
Tracte rebut 4,29 % 4,25 % 4,02 % 7,22 % 3,65 %
Professionalitat 4,00 % 3,90 % 5,07 % 4,58 % 3,65 %