Gestió de programes de qualitat relacionats amb els títols oficials, per part del Servei d'Avaluació, Planificació i Qualitat (SEPQ)

Enquestes PEGASUS 2018

Descriptor 552

2018
Mitjana

8,69

0.13
2018
% Satisfacció

97,71 %

1.5
Mitjana i % de satisfacció
Mitjana Descriptor vs UPV
Satisfacció Descriptor vs UPV
Atributs
Atribut Mitjana Percentil % Satisfacció % Insatisfacció
Satisfacció general 8,69 65 97,71 % 2,29 %
Informació rebuda 8,39 63 97,71 % 2,29 %
Senzillesa dels mecanismes 8,05 48 93,12 % 6,88 %
Adequació dels terminis 8,42 55 95,41 % 4,59 %
Tracte rebut 9,36 65 97,71 % 2,29 %
Professionalitat 9,36 63 97,71 % 2,29 %
Mitjana
Percentil (de la mitjana)
% Satisfacció
Satisfacció general per col·lectius
Nombre de respostes

45

ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD TOTAL
2 24 16 3

45

% Ús
ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
15,38 % 30,00 % 13,45 % 7,50 %
Mitjana
Atribut Mitjana Percentil ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 8,69 65 8,75 8,65 9,06 7,50
Informació rebuda 8,39 63 8,75 8,44 8,50 7,50
Senzillesa dels mecanismes 8,05 48 8,75 8,23 7,81 7,50
Adequació dels terminis 8,42 55 8,75 8,33 8,75 7,50
Tracte rebut 9,36 65 10,00 9,38 9,53 8,33
Professionalitat 9,36 63 10,00 9,38 9,53 8,33
Satisfacció
Atribut % Satisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 97,71 % 100,00 % 95,83 % 100,00 % 100,00 %
Informació rebuda 97,71 % 100,00 % 95,83 % 100,00 % 100,00 %
Senzillesa dels mecanismes 93,12 % 100,00 % 87,50 % 100,00 % 100,00 %
Adequació dels terminis 95,41 % 100,00 % 91,67 % 100,00 % 100,00 %
Tracte rebut 97,71 % 100,00 % 95,83 % 100,00 % 100,00 %
Professionalitat 97,71 % 100,00 % 95,83 % 100,00 % 100,00 %
Insatisfacció
Atribut % Insatisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 2,29 % 0,00 % 4,17 % 0,00 % 0,00 %
Informació rebuda 2,29 % 0,00 % 4,17 % 0,00 % 0,00 %
Senzillesa dels mecanismes 6,88 % 0,00 % 12,50 % 0,00 % 0,00 %
Adequació dels terminis 4,59 % 0,00 % 8,33 % 0,00 % 0,00 %
Tracte rebut 2,29 % 0,00 % 4,17 % 0,00 % 0,00 %
Professionalitat 2,29 % 0,00 % 4,17 % 0,00 % 0,00 %