Gestió del Sistema SQF (suggeriments, queixes i felicitacions) per part del Servei d'Avaluació, Planificació i Qualitat (SEPQ)

Enquestes PEGASUS 2018

Descriptor 554

2018
Mitjana

8,33

0.35
2018
% Satisfacció

94,43 %

-0.20
Mitjana i % de satisfacció
Mitjana Descriptor vs UPV
Satisfacció Descriptor vs UPV
Atributs
Atribut Mitjana Percentil % Satisfacció % Insatisfacció
Satisfacció general 8,33 53 94,43 % 5,57 %
Informació rebuda 8,20 53 98,19 % 1,81 %
Senzillesa dels mecanismes 8,17 57 96,14 % 3,86 %
Adequació dels terminis 8,52 59 94,57 % 5,43 %
Tracte rebut 9,03 51 98,01 % 1,99 %
Professionalitat 9,24 59 100,00 % 0,00 %
Mitjana
Percentil (de la mitjana)
% Satisfacció
Satisfacció general per col·lectius
Nombre de respostes

56

ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD TOTAL
20 4 1 9 22

56

% Ús
ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
25,00 % 3,36 % 2,50 % 69,23 % 52,38 %
Mitjana
Atribut Mitjana Percentil ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 8,33 53 8,50 10,00 7,50 8,61 7,84
Informació rebuda 8,20 53 8,47 10,00 7,50 9,06 7,39
Senzillesa dels mecanismes 8,17 57 8,03 10,00 7,50 8,75 7,84
Adequació dels terminis 8,52 59 8,82 10,00 7,50 8,75 7,95
Tracte rebut 9,03 51 9,47 10,00 7,50 9,06 8,50
Professionalitat 9,24 59 9,47 10,00 7,50 9,38 8,93
Satisfacció
Atribut % Satisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 94,43 % 95,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 90,91 %
Informació rebuda 98,19 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 95,45 %
Senzillesa dels mecanismes 96,14 % 94,74 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 95,45 %
Adequació dels terminis 94,57 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 86,36 %
Tracte rebut 98,01 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 95,00 %
Professionalitat 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Insatisfacció
Atribut % Insatisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 5,57 % 5,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 9,09 %
Informació rebuda 1,81 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 4,55 %
Senzillesa dels mecanismes 3,86 % 5,26 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 4,55 %
Adequació dels terminis 5,43 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 13,64 %
Tracte rebut 1,99 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 5,00 %
Professionalitat 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %