Suport administratiu del Departament en la sol·licitud i tramitació d'ajudes

Enquestes PEGASUS 2018

Descriptor 7

2018
Mitjana

9,09

0.09
2018
% Satisfacció

96,23 %

0.75
Mitjana i % de satisfacció
Mitjana Descriptor vs UPV
Satisfacció Descriptor vs UPV
Atributs
Atribut Mitjana Percentil % Satisfacció % Insatisfacció
Satisfacció general 9,09 97 96,23 % 3,77 %
Informació rebuda 8,99 97 95,25 % 4,75 %
Senzillesa dels mecanismes 8,73 94 94,25 % 5,75 %
Adequació dels terminis 8,83 96 94,25 % 5,75 %
Tracte rebut 9,26 94 96,21 % 3,79 %
Professionalitat 9,34 96 96,80 % 3,20 %
Mitjana
Percentil (de la mitjana)
% Satisfacció
Satisfacció general per col·lectius
Nombre de respostes

195

ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD TOTAL
195

195

% Ús
ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
18,29 %
Mitjana
Atribut Mitjana Percentil ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 9,09 97 9,09
Informació rebuda 8,99 97 8,99
Senzillesa dels mecanismes 8,73 94 8,73
Adequació dels terminis 8,83 96 8,83
Tracte rebut 9,26 94 9,26
Professionalitat 9,34 96 9,34
Satisfacció
Atribut % Satisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 96,23 % 96,23 %
Informació rebuda 95,25 % 95,25 %
Senzillesa dels mecanismes 94,25 % 94,25 %
Adequació dels terminis 94,25 % 94,25 %
Tracte rebut 96,21 % 96,21 %
Professionalitat 96,80 % 96,80 %
Insatisfacció
Atribut % Insatisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 3,77 % 3,77 %
Informació rebuda 4,75 % 4,75 %
Senzillesa dels mecanismes 5,75 % 5,75 %
Adequació dels terminis 5,75 % 5,75 %
Tracte rebut 3,79 % 3,79 %
Professionalitat 3,20 % 3,20 %