Gestions relacionades amb la convalidació i reconeixement d'estudis

Enquestes PEGASUS 2018

Descriptor 82

2018
Mitjana

7,15

0.39
2018
% Satisfacció

89,43 %

5.4
Mitjana i % de satisfacció
Mitjana Descriptor vs UPV
Satisfacció Descriptor vs UPV
Atributs
Atribut Mitjana Percentil % Satisfacció % Insatisfacció
Satisfacció general 7,15 15 89,43 % 10,57 %
Informació rebuda 6,82 13 85,51 % 14,49 %
Senzillesa dels mecanismes 6,77 16 86,39 % 13,61 %
Adequació dels terminis 6,75 20 84,47 % 15,53 %
Tracte rebut 7,76 18 91,34 % 8,66 %
Professionalitat 7,76 15 91,78 % 8,22 %
Mitjana
Percentil (de la mitjana)
% Satisfacció
Satisfacció general per col·lectius
Nombre de respostes

503

ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD TOTAL
435 68

503

% Ús
ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
16,76 % 14,93 %
Mitjana
Atribut Mitjana Percentil ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 7,15 15 7,07 7,81
Informació rebuda 6,82 13 6,76 7,33
Senzillesa dels mecanismes 6,77 16 6,77 6,75
Adequació dels terminis 6,75 20 6,64 7,56
Tracte rebut 7,76 18 7,68 8,39
Professionalitat 7,76 15 7,70 8,25
Satisfacció
Atribut % Satisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 89,43 % 89,43 % 89,50 %
Informació rebuda 85,51 % 85,67 % 84,29 %
Senzillesa dels mecanismes 86,39 % 87,09 % 81,04 %
Adequació dels terminis 84,47 % 83,90 % 88,88 %
Tracte rebut 91,34 % 90,85 % 95,11 %
Professionalitat 91,78 % 91,76 % 91,97 %
Insatisfacció
Atribut % Insatisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 10,57 % 10,57 % 10,50 %
Informació rebuda 14,49 % 14,33 % 15,71 %
Senzillesa dels mecanismes 13,61 % 12,91 % 18,96 %
Adequació dels terminis 15,53 % 16,10 % 11,12 %
Tracte rebut 8,66 % 9,15 % 4,89 %
Professionalitat 8,22 % 8,24 % 8,03 %