Préstec interbibliotecari i obtenció de documents

Enquestes PEGASUS 2018

Descriptor 88

2018
Mitjana

8,89

0.04
2018
% Satisfacció

95,99 %

-2.7
Mitjana i % de satisfacció
Mitjana Descriptor vs UPV
Satisfacció Descriptor vs UPV
Atributs
Atribut Mitjana Percentil % Satisfacció % Insatisfacció
Satisfacció general 8,89 94 95,99 % 4,01 %
Informació rebuda 8,82 96 96,20 % 3,80 %
Senzillesa dels mecanismes 9,02 98 98,86 % 1,14 %
Adequació dels terminis 8,86 97 96,65 % 3,35 %
Tracte rebut 9,17 89 97,05 % 2,95 %
Professionalitat 9,17 92 95,88 % 4,12 %
Mitjana
Percentil (de la mitjana)
% Satisfacció
Satisfacció general per col·lectius
Nombre de respostes

146

ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD TOTAL
33 113

146

% Ús
ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
8,32 % 13,70 %
Mitjana
Atribut Mitjana Percentil ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 8,89 94 8,13 9,48
Informació rebuda 8,82 96 8,33 9,21
Senzillesa dels mecanismes 9,02 98 8,46 9,46
Adequació dels terminis 8,86 97 8,28 9,32
Tracte rebut 9,17 89 8,60 9,62
Professionalitat 9,17 92 8,60 9,62
Satisfacció
Atribut % Satisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 95,99 % 90,91 % 100,00 %
Informació rebuda 96,20 % 94,17 % 97,81 %
Senzillesa dels mecanismes 98,86 % 97,43 % 100,00 %
Adequació dels terminis 96,65 % 94,17 % 98,62 %
Tracte rebut 97,05 % 93,31 % 100,00 %
Professionalitat 95,88 % 90,67 % 100,00 %
Insatisfacció
Atribut % Insatisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 4,01 % 9,09 % 0,00 %
Informació rebuda 3,80 % 5,83 % 2,19 %
Senzillesa dels mecanismes 1,14 % 2,57 % 0,00 %
Adequació dels terminis 3,35 % 5,83 % 1,38 %
Tracte rebut 2,95 % 6,69 % 0,00 %
Professionalitat 4,12 % 9,33 % 0,00 %