Formació de llengües estrangeres

Enquestes PEGASUS 2018

Descriptor 97

2018
Mitjana

7,44

0.36
2018
% Satisfacció

94,91 %

3.2
Mitjana i % de satisfacció
Mitjana Descriptor vs UPV
Satisfacció Descriptor vs UPV
Atributs
Atribut Mitjana Percentil % Satisfacció % Insatisfacció
Satisfacció general 7,44 27 94,91 % 5,09 %
Informació rebuda 7,34 28 91,51 % 8,49 %
Senzillesa dels mecanismes 7,31 33 94,11 % 5,89 %
Adequació dels terminis 6,90 23 88,57 % 11,43 %
Tracte rebut 7,98 23 94,60 % 5,40 %
Professionalitat 8,07 30 94,86 % 5,14 %
Mitjana
Percentil (de la mitjana)
% Satisfacció
Satisfacció general per col·lectius
Nombre de respostes

569

ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD TOTAL
377 32 82 78

569

% Ús
ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
15,56 % 7,89 % 8,45 % 9,29 %
Mitjana
Atribut Mitjana Percentil ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 7,44 27 7,41 7,77 7,33 7,61
Informació rebuda 7,34 28 7,31 7,66 7,27 7,50
Senzillesa dels mecanismes 7,31 33 7,21 8,24 7,28 7,75
Adequació dels terminis 6,90 23 6,86 7,07 7,12 7,20
Tracte rebut 7,98 23 7,88 8,57 8,27 8,52
Professionalitat 8,07 30 8,01 8,64 8,16 8,28
Satisfacció
Atribut % Satisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 94,91 % 95,44 % 96,61 % 86,28 % 92,46 %
Informació rebuda 91,51 % 91,79 % 96,39 % 83,45 % 88,91 %
Senzillesa dels mecanismes 94,11 % 94,49 % 96,39 % 86,89 % 92,15 %
Adequació dels terminis 88,57 % 88,98 % 87,84 % 81,27 % 89,54 %
Tracte rebut 94,60 % 94,45 % 96,49 % 92,78 % 96,37 %
Professionalitat 94,86 % 94,63 % 100,00 % 91,87 % 95,19 %
Insatisfacció
Atribut % Insatisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 5,09 % 4,56 % 3,39 % 13,72 % 7,54 %
Informació rebuda 8,49 % 8,21 % 3,61 % 16,55 % 11,09 %
Senzillesa dels mecanismes 5,89 % 5,51 % 3,61 % 13,11 % 7,85 %
Adequació dels terminis 11,43 % 11,02 % 12,16 % 18,73 % 10,46 %
Tracte rebut 5,40 % 5,55 % 3,51 % 7,22 % 3,63 %
Professionalitat 5,14 % 5,37 % 0,00 % 8,13 % 4,81 %