Oficina de Programes Internacionals d'Intercanvi (OPI)

Enquestes PEGASUS

Informe 2018

2018
Mitjana

7,83

0.07
2018
% Satisfacció

93,05 %

-1.01
Mitjana i % de satisfacció
Mitjana Unitat vs UPV
% Satisfacció Unitat vs UPV
Comunitat universitària i col·lectius específics
NOTA: En prémer sobre un descriptor s'accedeix a informació detallada sobre aquest.

ALUC: Estudiants matriculats en títols adscrits a centres
ALUD: Estudiants matriculats en títols adscrits a departaments i doctorat
PAS: Personal d'administració i serveis de la UPV
PDI: Personal docent i investigador de la UPV
CESP: Col·lectius específics
Càrrecs i persones amb responsabilitat directiva
NOTA: En prémer sobre un descriptor s'accedeix a informació detallada sobre aquest.

EREC: Equip rectoral
EDCEN: Equip directiu de centres
EDDEP: Equip directiu de departaments
DIRINS: Direcció d'instituts
ADMCEN: Administració de centres
RESUD: Responsables d'unitat (serveis i àrees)
Resultats d'unitats suport a la docència i a l'R+D+I
Nom Mitjana % Satisfacció
Servei de Microscòpia Electrònica 8,62 96,60 %
Centre d'Informació Arquitectònica - Escola Tècnica Superior d'Arquitectura 8,48 97,07 %
Oficina d'Acció Internacional 8,47 94,31 %
Servei d'Alumnat 8,43 95,85 %
Biblioteca i Documentació Científica 8,42 98,44 %
Institut de Ciències de l'Educació 8,15 94,73 %
Institut IDEES per a la Creació i Desenvolupament d'Empreses 8,09 93,16 %
Servei de Promoció i Normalització Lingüística 8,07 93,11 %
Editorial UPV 7,95 93,41 %
Oficina de Programes Internacionals d'Intercanvi 7,83 93,05 %
Servei Integrat d'Ocupació 7,79 93,58 %
Escola de Doctorat 7,72 90,69 %
Centre de Formació Permanent 7,51 87,72 %
Centre de Llengües 7,48 92,14 %
Servei de Promoció i Suport a la Recerca, Innovació i Transferència 7,16 79,06 %
Servei de Gestió de l'R+D+I 6,64 80,45 %