Atenció rebuda en el CFP com a alumne de títols Propis i Formació Específica

Enquestes PEGASUS 2019

Descriptor 16

2019
Mitjana

8,36

0.18
2019
% Satisfacció

96,18 %

1.5
Mitjana i % de satisfacció
Mitjana Descriptor vs UPV
Satisfacció Descriptor vs UPV
Atributs
Atribut Mitjana Percentil % Satisfacció % Insatisfacció
Satisfacció general 8,36 70 96,18 % 3,82 %
Informació rebuda 8,30 72 96,65 % 3,35 %
Senzillesa dels mecanismes 8,16 63 96,05 % 3,95 %
Adequació dels terminis 7,93 54 93,85 % 6,15 %
Tracte rebut 8,76 68 97,16 % 2,84 %
Professionalitat 8,72 67 96,55 % 3,45 %
Mitjana
Percentil (de la mitjana)
% Satisfacció
Satisfacció general per col·lectius
Nombre de respostes

523

ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD TOTAL
523

523

% Ús
ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
100,00 %
Mitjana
Atribut Mitjana Percentil ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 8,36 70 8,36
Informació rebuda 8,30 72 8,30
Senzillesa dels mecanismes 8,16 63 8,16
Adequació dels terminis 7,93 54 7,93
Tracte rebut 8,76 68 8,76
Professionalitat 8,72 67 8,72
Satisfacció
Atribut % Satisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 96,18 % 96,18 %
Informació rebuda 96,65 % 96,65 %
Senzillesa dels mecanismes 96,05 % 96,05 %
Adequació dels terminis 93,85 % 93,85 %
Tracte rebut 97,16 % 97,16 %
Professionalitat 96,55 % 96,55 %
Insatisfacció
Atribut % Insatisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 3,82 % 3,82 %
Informació rebuda 3,35 % 3,35 %
Senzillesa dels mecanismes 3,95 % 3,95 %
Adequació dels terminis 6,15 % 6,15 %
Tracte rebut 2,84 % 2,84 %
Professionalitat 3,45 % 3,45 %