Oficina d'Acció Internacional (OAI)

Enquestes PEGASUS

Informe 2019

2019
Mitjana

8,65

0.18
2019
% Satisfacció

100,00 %

5.69
Mitjana i % de satisfacció
Mitjana Unitat vs UPV
% Satisfacció Unitat vs UPV
Comunitat universitària i col·lectius específics
NOTA: En prémer sobre un descriptor s'accedeix a informació detallada sobre aquest.

ALUC: Estudiants matriculats en títols adscrits a centres
ALUD: Estudiants matriculats en títols adscrits a departaments i doctorat
PAS: Personal d'administració i serveis de la UPV
PDI: Personal docent i investigador de la UPV
CESP: Col·lectius específics
Càrrecs i persones amb responsabilitat directiva
NOTA: En prémer sobre un descriptor s'accedeix a informació detallada sobre aquest.

EREC: Equip rectoral
EDCEN: Equip directiu de centres
EDDEP: Equip directiu de departaments
DIRINS: Direcció d'instituts
ADMCEN: Administració de centres
RESUD: Responsables d'unitat (serveis i àrees)
Resultats d'unitats suport a la docència i a l'R+D+I
Nom Mitjana % Satisfacció
Servei de Microscòpia Electrònica 8,92 95,34 %
Editorial UPV 8,70 97,79 %
Oficina d'Acció Internacional 8,65 100,00 %
Biblioteca i Documentació Científica 8,56 98,42 %
Servei d'Alumnat 8,51 97,99 %
Institut IDEES per a la Creació i Desenvolupament d'Empreses 8,50 97,25 %
Institut de Ciències de l'Educació 8,46 95,35 %
Centre d'Informació Arquitectònica - Escola Tècnica Superior d'Arquitectura 8,27 97,77 %
Oficina de Programes Internacionals d'Intercanvi 8,10 97,28 %
Servei de Promoció i Normalització Lingüística 8,04 92,32 %
Escola de Doctorat 8,03 96,25 %
Servei Integrat d'Ocupació 7,92 93,71 %
Centre de Formació Permanent 7,68 91,77 %
Centre de Llengües 7,53 92,74 %
Servei de Promoció i Suport a la Recerca, Innovació i Transferència 7,44 87,74 %
Servei de Gestió de l'R+D+I 6,71 80,97 %